1612, София, ул. Балканджи Йово 31-33, офис 3
International (English)

Нашата философия

Грижа за енергията и околната среда

Енергията и водата са жизненоважни елементи.

Ние имаме знанията и опита, за да осигурим системи за ефективно разпределение на тези жизненоважни елементи. По начин, който е убедително различен и ще служи на обществото далеч в бъдещето.

Главната дейност на Thermaflex се състои от производство, разпространение и продажба на

  • техническа изолация
  • предварително изолирани тръби
  • продукти от специална пяна.

Централата ни се намира във Валвийк, Холандия. Поради непрекъснатия растеж на дейността ни, Thermaflex Group се разрастна в широка мрежа от международни продавачи, производители и разпространители в Европа, Азия и Америка. Продуктите ни се предлагат в над 40 страни по целия свят.

за компанията

Нашето вдъхновение

Ние сме вдъхновени от природата по начин, който осигурява защита без изчерпване на ресурсите. Винаги в пълна симбиотична хармония със заобикалящата го среда, създавайки кръгово състояние на съществуване.

В Thermaflex бичаме да мислим в решения, а не в продукти. Винаги се стремим да изградим близки взаимоотношения с нашите партньори, създавайки заедно оптимални решения в съдрудничеството помежду си.

Свържете се с нас
Нека построим по-добро бъдеще